12

MÁY SỤC KHÍ, MÁY THỔI KHÍ

 

 

 

Công ty

  TNHH BERI INDUSTRIES

  • Địa chỉ  VP1 :  50/18 Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM

  • Địa chỉ  VP2 :  147 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

  • Hot Line       : +84 966 090 405 - +84 984 050 609

  • Tel                :   (028) 6652 7399 

  • Email            :   jesuisthao@gmail.com - congtyberi@gmail.com